Ο AC3 μέσω της ΕΟΦΙΛΠΑ εκδίδει Πιστοποιητικά Καταχώρησης για αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος 20-30 ετων (FIVA Cards for Cars of Potential Historic Interest). H FIVA ειναι η διεθνής ομοσπονδία παλαιού αυτοκινήτου και τα κλασσικά αυτοκίντα θεωρούνται κομάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Πολλά ενδιαφέροντα αυτοκίνητα που σπανίζουν στους ελληνικούς δρόμους εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και αξίζει να τους δοθούν κίνητρα να διασωθούν και να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση (οχήματα κατασκευής ανάμεσα στο 1991 και το 2000).

Τι κερδίζετε? α) Πιστοποιητικό Καταχώρησης που πιστοποιεί την αυθεντικότητα του αυτοκινήτου σας και σας βοηθάει σε περίπτωση ατυχήματος να αποζημιωθείτε σωστά από την ασφαλιστική σας εταιρεία. β) Ο AC3 έχει συνάψει ομαδικό συμβόλαιο ετήσιας ασφάλειας με ή χωρίς οδική βοήθεια σε πολύ ελκυστικό κόστος. γ) Δυνατότητα συμμετοχής στις περισσότερες εκδηλώσεις για ιστορικά οχήματα σε ξεχωριστή κατηγορία (potentially historic)

Τι χρειάζεται? 1) το αυτοκίνητο να είναι οπτικά & μηχανικά όσο το δυνατόν γνησιότερο και σε καλή κατάσταση. 2) Φωτογραφίες (αρ. πλαισίου, αρ. κινητήρα, πλαγιομετωπική 3/4, οπίσθιο μέρος, εσωτερικό οχήματος) 3) Φωτοτυπία της αδείας 4) Συμπλήρωση αίτησης μέσω της γραμματείας του Συλλόγου.