Ο AC3 είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας – ΕΟ.ΦΙΛΠΑ.

Τα μέλη του AC3 έχουν δικαίωμα να εκδίδουν κάρτες FIVA και πινακίδες ΕΟ.ΦΙΛΠΑ για τα αυτοκίνητά τους, εφόσον αυτά είναι κατασκευασμένα πριν το 1991 και τηρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις.

Η κάρτα αυθεντικότητας FIVA εκδίδεται μέσω του AC3 από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και έχει ισχύ για 10 έτη.

Στην αίτηση – που είναι γραμμένη στα ελληνικά και αγγλικά – συμπληρώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες των χαρακτηριστικών του οχήματος και πρέπει να συνοδεύεται από 3 όμοιες φωτογραφίες του οχήματος σε διαστάσεις 9 Χ 13 που να παρουσιάζονται η εμπρός και πλάγια όψη του οχήματος. Συνιστάται επίσης η αίτηση να συνοδεύεται και από μία φωτογραφία του αριθμού πλαισίου, του κινητήρα και του εσωτερικού του οχήματος.

Η Τεχνική Επιτροπή ελέγχει το όχημα σε όλα τα σημεία του, την αυθεντικότητα των υλικών, μηχανικών μερών και εξαρτημάτων, τις σωστές και κάτω από εργοστασιακές προδιαγραφές επεμβάσεις, κατά τη διάρκεια της ζωής του οχήματος, την εμφάνιση του αμαξώματος και εν γένει τη συνολική παρουσίαση του οχήματος, κάνει τις παρατηρήσεις για τυχόν διορθώσεις και κατατάσσει το όχημα στην ανάλογη κατηγορία σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα του 2010 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιού Οχήματος FIVA.

Για την διαδικασία της έκδοσης (υποβολή αίτησης – έλεγχος τεχνικής επιτροπής – έκδοση πιστοποιητικού) θα πρέπει να απευθύνεστε στην γραμματεία του AC3