Το Δ.Σ που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 16/2/2019 είναι:

Δ.Σ. 2019-2022

Ντανάκας Γεώργιος, Πρόεδρος

Γιαννούλης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος

Λακασάς Απόστολος, Γραμματέας

Ουλή Θεοδοσία, Ταμίας

Καραδήμας Δημήτριος

Κωτσονόπουλος Νικόλαος

Παραβάντης Γεώργιος