Το Δ.Σ που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 19/3/2023 είναι:

Δ.Σ. 2023-2026

Ντανάκας Γεώργιος, Πρόεδρος

Γιαννούλης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος

Λακασάς Απόστολος, Γραμματέας

Ουλή Θεοδοσία, Ταμίας

Στεφάνου Τάκης , Τεχνικός Έφορος

Κωτσονόπουλος Νικόλαος, Τεχνικός Έφορος

Σιώτος Ιωάννης, Έφορος εκδηλώσεων