Ενημερώνουμε τα μέλη και τους φίλους μας ότι και το 15ο ΡΑΛΛΥ ΔΑΝΑΩΝ,Σάββατο & Κυριακή 30 &31 /5/2020,αναβάλλεται προσωρινά λόγω των περιορισμών μετακινήσεων,αλλά και μη λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης και διαμονής, που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση του Covid-19.
Πλέον των ανωτέρω όπως μας ενημέρωσε η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. το Σωματείο που προτίθεται να διοργανώσει εκδήλωση θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί με πιστή τήρηση των όρων που έχει επιβάλλει η Πολιτεία για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Ειδικότερα:
Δεν θα προηγηθεί ούτε και θα ακολουθήσει την εκδήλωση, συγκέντρωση των συμμετεχόντων σε κλειστό χώρο.
Σε κάθε όχημα δεν θα επιβαίνουν άνω των τριών (3) ατόμων.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι εφοδιασμένοι με ατομικά μέσα προφύλαξης.
Στους υπαίθριους χώρους εκκίνησης και τερματισμού της εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες θα τηρούν τους προβλεπόμενους όρους κοινωνικής απόστασης.»

Το 15ο ΡΑΛΛΥ ΔΑΝΑΩΝ,θα επανασχεδιαστεί αναλόγως των εξελίξεων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AC3