ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 6th Midnight Summer Rally 2014

Με 38 εκκινήσαντες ο Ac3 συνδιοργάνωσε με το Δήμο Βέλου-Βόχας [...]